Dokumenti

Službeni dokumenti HSPS-a

NazivDatum važenja
Statut Hrvatskog sportskog plesnog saveza09.04.2020.
Registracijski pravilnik28.05.2022.
Natjecateljski pravilnik 28.05.2022.
Prilog 1 Natjecateljskog pravilnika - Katalog sportskih plesnih slika (standardni i latinsko-američki plesovi)13.04.2021.
Prilog 2 Natjecateljskog pravilnika - Skating sustav12.02.2016.
Prilog 3 Natjecateljskog pravilnika za plesne discipline i stilove HSPS-a17.05.2021.
Prilog 4 Natjecateljskog pravilnika za natjecanja početne razine02.05.2022.
Prilog 5 Natjecateljskog pravilnika za natjecanja breakinga27.09.2021.
Prilog 6 Natjecateljskog pravilnika za natjecanja urbanih plesnih disciplina27.09.2021.
Prilog 7 Natjecateljskog pravilnika za natjecanja umjetničkih plesnih disciplina27.09.2021.
Prilog 8 Natjecateljskog pravilnika za natjecanja karipskih plesnih disciplina27.09.2021.
Stegovni pravilnik22.02.2022.
Pravilnik o financijskom poslovanju21.12.2019.
Prilog 1. Pravilnika o financijskom poslovanju - tablica faktora kotizacije12.02.2016.
Pravilnik o natjecateljskoj odjeći i obući06.09.2021.
Pravilnik o kalendaru natjecanja09.01.2020.
Pravilnik HSPS-a o nagrađivanju07.03.2022.
Pravilnik o sportskoj plesnoj reprezentaciji HSPS-a02.05.2022.
Prilog 1 Pravilnika o sportskoj plesnoj reprezentaciji HSPS-a za ST i LA plesove02.05.2022.
Prilog 3 Pravilnika o sportskoj plesnoj reprezentaciji HSPS-a za disciplinu Breaking25.05.2021.
Poslovnik o radu Skupštine25.03.2021.
Pravilnik o članstvu i broju glasova u Skupštini HSPS-a21.12.2019.
Poslovnik o radu Upravnog odbora HSPS-a02.05.2022.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora02.01.2018.
Procedura službenih putovanja HSPS-a29.11.2017.
Zdravstveni pravilnik HSPS-a 19.11.2020.
Protokol organizacije natjecanja u pandemiji SARS - CoV - 2 01.12.2021.
Izjava o zdravstvenom stanju 21.06.2021.
Evidencija prisustvovanja na natjecanju03.09.2020.
Pozitivno mišljenje HOO-a12.02.2016.

Stručna tijela Upravnog odbora HSPS-a

NazivDatum važenja
Pravilnik o radu stručnih tijela Upravnog odbora HSPS-a26.05.2022.
Pravilnik o licenciranju osoba u stručnim tijelima Upravnog odbora HSPS-a26.05.2022.

Povjerenici za natjecanja HSPS-a

NazivDatum važenja
Dužnosti i obveze Povjerenika za natjecanja (Prilog 1 Pravilnika o radu stručnih tijela UO-a HSPS-a)26.05.2022.
Povjerenici za natjecanja – Opće pretpostavke08.03.2018.
Povjerenici za natjecanja – Ograničeni program plesnih slika na HSPS PRH08.03.2018.
Povjerenici za natjecanja – Ograničeni program, plesnih slika na HSPS natjecanjima, izuzev HSPS PRH08.03.2018.
Povjerenici za natjecanja –Natjecateljska odjeća i obuća na HSPS natjecanjima, izuzev HSPS PRH08.03.2018.
Povjerenici za natjecanja – Natjecateljska odjeća i obuća na PRH08.03.2018.
Tabela za utvrđivanje indeksa natjecanja07.04.2022.
Izvješće povjerenika sa HSPS natjecanja07.04.2022.
Evidencijsko-registracijski list povjerenika HSPS-a18.03.2016.
Izjava o prihvaćanju akata HSPS-a18.03.2016.
Izvješće o provedenom pripravničkom stažu
Odluka o imenovanju mentora
Pristupnica i izjave o osobnim podacima
Zahtjev za ispis iz članstva
Izjava natjecatelja na natjecanju 26.11.2019.
Obrazac evidencije liječničkih intervencija na natjecanju26.11.2019.

Zbor sudaca HSPS-a

NazivDatum važenja
Kodeks ponašanja i etički standardi09.03.2017.
Naputak o raspoređivanju članova Zbora sudaca i Povjerenstva za natjecanja HSPS-a20.01.2022.
Naputak o mentorstvu Zbora sudaca HSPS-a30.11.2016.
Izvješće o provedenom mentorskom stažu
Pristupnica i izjave o osobnim podacima
Evidencijsko-registracijski list suca
Zahtjev za stjecanje licence
Zahtjev za ispis iz članstva
Kriteriji suđenja plesnih disciplina i stilova29.11.2021.
Opis kriterija suđenja grupa i formacija28.02.2018.

Zbor trenera HSPS-a

NazivDatum važenja
Izjava o prihvaćanju akata HSPS-a
Pristupnica i izjave o osobnim podacima
Evidencijsko-registracijski list člana ZT HSPS-a

Komisija sportaša HSPS-a

NazivDatum važenja
Pravilnik o radu Komisije sportaša21.12.2019.
Prilog 1 pravilnika o radu Komisije sportaša30.11.2014.
Poslovnik o radu Komisije sportaša02.01.2018.
Izjava kandidata za člana Komisije sportaša

Obrasci za članice

NazivDatum važenja
Molba za članstvo
Registracijski list članice
Izjava o prihvaćanju akata Saveza
Ispisnica
Izjava o organizaciji i sudjelovanju na HSPS natjecanjima
Izvješće povjerenstva o posjetu članici kandidatu za članstvo u Savezu20.12.2019.

Obrasci za sportaše

NazivDatum važenja
Registracijski list natjecatelja
Izjava o zaštiti osobnih podataka
Primjer pravilno popunjenog Registracijskog lista i Izjave o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik za borbu protiv dopinga - Dokumenti HADA-e (Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu)
Popis zabranjenih sredstava - Dokumenti HADA-e (Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u sportu)
Pravilnik za borbu protiv dopinga HZJZ26.11.2019.

Zakoni vezani uz djelovanje saveza

NazivDatum važenja
Zakon o sportu + sve izmjene i dopune ZOS-u09.08.2015.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija01.01.2015.
Zakon o udrugama01.10.2014.
Zakon o pravu na pristup informacijama09.08.2015.
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka25.02.2018.
Opća uredba o zaštiti podataka25.05.2018.

Sviđa Vam se sadržaj? Možda bi se i drugima svidjelo?