Home Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski sportski plesni savez (HSPS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HSPS-u. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu HSPS-a:

Ulica Fra Grge Martća 67/III, 10 000 Zagreb; na broj faksa: 01/ 465 11 47;

donijeti osobno u tajništvo HSPS-a radnim danom od 10:00 do 13:00 sati ili na adresu elektroničke pošte mail@hsps.hr .

Službenica za informiranje: Dragana Majcen, glavna tajnica HSPS-a, kontakt 099 3040 230.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HSPS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Preuzimanje obrazaca:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Godišnje izvješće

Sviđa Vam se sadržaj? Možda bi se i drugima svidjelo?