Home Nekategorizirano Prijave za izbor članova Povjerenstva za izradu kalendara natjecanja

Prijave za izbor članova Povjerenstva za izradu kalendara natjecanja

Prijave za izbor članova Povjerenstva za izradu kalendara natjecanja
0
0

Mandat Povjerenstva za izradu kalendara natjecanja Saveza traje koliko i mandat Upravnog odbora Saveza koji ga je imenovao te će stoga Upravni odbor imenovati novi sastav Povjerenstva.

Upravni odbor Saveza u sastav Povjerenstava za izradu kalendara natjecanja Saveza imenuje Glavnog tajnika Saveza i 2 (dva) člana iz sastava članstva Saveza, koji ne mogu biti iz sastava Upravnog odbora Saveza, Nadzornog odbora Saveza ili Stegovnog povjerenstva Saveza.

1 (jedan) od 2 (dva) neovisna člana imenuje se za Predsjednika povjerenstva za izradu kalendara natjecanja Saveza koji ima dužnost surađivati s tajništvom i Upravnim Odborom Saveza za što kvalitetniju izradu kalendara natjecanja.

 

Prijave kandidata za Povjerenstvo za natjecanja zaprimaju se najkasnije do 26. travnja 2018. godine na adresu tajnik@hsps.hr

 

Sviđa Vam se sadržaj? Možda bi se i drugima svidjelo?