Home Natjecanja

Natjecanja

SPORTSKI PLES

Sportski ples je ples koji je “standardiziran”, u smislu da ima svoja pravila o natjecanjima, plesovima, kostimima, sucima i sl., te da nije (kao u svakom drugom sportu) dozvoljena prevelika improvizacija. To je jedan od najljepših dvoranskih sportova, u kojem nalazimo i umjetnost, i sport, i zabavu. Sportski ples je na popisu sportova Svjetskih igara (eng. World Games), odnosno pod okriljem Međunarodne udruge Svjetskih igara, koju podržava Međunarodni olimpijski odbor.

Dvije su vrste sportskog plesa: latinsko-američki (LA) i standardni (ST) plesovi. Međusobno se ove vrste dosta razlikuju, iako imaju sličnosti, a u prošlosti su neki smatrani ovim drugim i obrnuto, jer se ples stalno mijenja i razvija. Ukupno je deset sportskih plesova, od čega pet latinsko-američkih i pet standardnih. Natjecatelji se još natječu i u trećoj disciplini – kombinaciji 10 sportskih plesova.

Latinsko-američki plesovi su: samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble i jive.

Standardni plesovi su: engleski valcer, tango, bečki valcer, slowfox (spori foxtrot) i quickstep (brzi foxtrot).

NOVI PROJEKT

Hrvatski sportski plesni savez u 2016. godini je pokrenuo novi oblik natjecanja kroz koji želi sportski ples približiti široj populaciji građanstva te uključiti ih u sportske aktivnosti, a da pritom naglasak nije na ostvarenom sportskom rezultatu već osobnom razvoju i napretku. Kroz novi oblik natjecanja omogućili smo nastup i iskustvo plesnog uživanja ekonomsko prihvatljivo svoj djeci i mladeži. Samim time djelujemo na poboljšanju kvaliteta življenja istih koji kroz sportske aktivnosti koriste svoje slobodno vrijeme na društveno prihvatljiv način.

STAROSNE KATEGORIJE

Sukladno pravilima Međunarodne sportsko-plesne fedracije (WDSF) natjecatelji su razvrstani u više starosnih kategorija:

Mlađi osnovci, Osnovci, Mlađa mladež, Mladež, Starija mladež, U-21, Odrasli, Veterani 1, Veterani 2, Veterani 3, Veterani 4

KVALITATIVNI RAZREDI

Sukladno Natjecateljskom pravilniku Hrvatskog sportskog plesnog saveza sportski plesni parovi se natječu u 7 kvalitativnih razreda:

D1 razred natjecatelji plešu samo engleski valcer i/ili cha-cha-cha – ograničeni program

D2 razred natjecatelji plešu samo engleski valcer i quickstep odnosno cha-cha-cha i jive – ograničeni program

D3 razred natjecatelji plešu samo engleski valcer, tango i quickstep odnosno sambu, cha-cha-cha i jive – ograničeni program

C razred natjecatelji plešu svih 5 standardnih i/ili latinsko-američkih plesova – ograničeni program

B, A i I razredi natjecatelji plešu svih 5 standardnih i/ili latinsko-američkih plesova – neograničeni program

SUĐENJE

Sportski plesni suci ocjenjuju natjecatelj, sportske plesne parove putem sudačkih listića (u današnje vrijeme sudačke listiće su zamijenili Pocket PC-i), a konačni poredak dobivamo primjenjujući “skating” sustava ocjenjivanja.

Prilikom ocjenjivanja suci posebnu pozornost posvećuju: ritmu, stavu tijela, linijama, držanju, ravnoteži, zajedništvu, glazbenoj interpretaciji, prezentaciji, snazi, akciji stopala, gibanju po plesištu i općem dojmu kojeg sportski plesni par ostavlja.

S obzirom da je mišljenje suca o sportskom plesnom paru kojeg ocjenjuje subjektivno mišljenje, a kako bi se izbjegla izjednačenja ocjena, na natjecanjima uvijek imamo neparan broj sudaca i to minimalno 3, a maksimalno 13 sportskih plesnih sudaca.

Da bi neka osoba mogla postati sudac sportskog plesa mora steći barem jednu od dvije plesne licence: ISTD (Imperial Socitey of Teachers of Dancing) ili IDTA (International Dance Teachers Association) i mora udovoljiti kriterijima koje propisuje Hrvatski sportski plesni savez.

NATJECANJA

U Republici Hrvatskoj vrstu i način organizacije sportskog plesnog natjecanja određuje Natjecateljski pravilnik.

Najčešća vrsta natjecanja koja se organizira su BODOVNI TURNIRI (HSPS BT) u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Na tim natjecanjima sportski plesni parovi skupljaju bodove koji se upisuju u bodovnu listu i omogućuju sportskom plesnom paru prelazak u viši kvalitativni razred.

Najznačajnija natjecanja koja se organiziraju su PRVENSTVA RH (HSPS PRH) u standardnim, latinsko-američkim i kombinaciji 10 sportskih plesova. Na tim natjecanjima sportski plesni parovi (oni najbolji) stječu pravo predstavljanja RH na Svjetskim i Europskim prvenstvima i kupovima, te kao takvi postaju članovima reprezentacije.

Od ostalih natjecanja treba istaknuti MEĐUNARODNA NATJECANJA koja se najčešće organiziraju pod okriljem Međunarodne sportsko-plesne federacije (WDSF natjecanja). Na tim natjecanjima hrvatski sportski plesni parovi imaju priliku natjecati se protiv ponajboljih svjetskih plesnih parova, a ta natjecanja uvelike doprinose ugledu HSPS-a i kluba-organizatora u svjetskim razmjerima.

Sviđa Vam se sadržaj? Možda bi se i drugima svidjelo?