NOVOSTI
Sve
Sve Savez Edukacija Natjecanja Pilot projekt

Odluka Upravnog odbora – izmjena pravila pilot projekta

Upravni odbor je usvojio izmjene Pravila pilot projekta HSPS-a. Molimo Vas da proučite Pravila pilot projekta HSPS-a kako biste se zajedno s natjecateljima prilagodili novostima koje pružaju izmjene u Pravilima.   Related posts: SPONZORSTVO PILOT PROJEKTA – HEP d.d. PONUDA – ENTI ŠPORT POSLOVNA SURADNJA – PILOT PROJEKT

Odluka Upravnog odbora – izmjena pravila pilot projekta

Upravni odbor je usvojio izmjene Pravila pilot projekta HSPS-a. Molimo Vas da proučite Pravila pilot projekta HSPS-a kako biste se zajedno s natjecateljima prilagodili novostima koje pružaju izmjene u Pravilima.   Related posts: SPONZORSTVO PILOT PROJEKTA – HEP d.d. PONUDA – ENTI ŠPORT POSLOVNA SURADNJA – PILOT PROJEKT

OTKAZIVANJE II. međunarodnog stručnog seminaru HSPS-a 24. i 25.9.2016.

Poštovani,   Zbog izuzetno malog broja prijavljenih sudionika prisiljeni smo otkazati II. međunarodni stručni seminar HSPS-a koji  je organiziran u suradnji s Kineziološkim fakultetom  u Zagrebu.   Nastojali smo educiranjem i usavršavanjem unaprijediti sportski ples u cjelini, a  što smatramo da je moguće samo konstantnim radom na educiranju postojećeg stručnog kadra kao i budućeg.   […]

IZMJENE U KALENDARU NATJECANJA

U kalendar natjecanja uvršten je HSPS BT ST/LA (Trofej grada Križevaca) koji će se održati u Križevcima, 24. travnja 2016. godine. Termin Prvenstva Republike Hrvatske pomaknut je na vikend 18/19.6.2016. godine te je objavljen poziv za prijavu članica za organizaciju PRH10. No related posts.

Odluka Upravnog odbora – izmjena pravila pilot projekta

Upravni odbor je usvojio izmjene Pravila pilot projekta HSPS-a. Molimo Vas da proučite Pravila pilot projekta HSPS-a kako biste se zajedno s natjecateljima prilagodili novostima koje pružaju izmjene u Pravilima.   Related posts: SPONZORSTVO PILOT PROJEKTA – HEP d.d. PONUDA – ENTI ŠPORT POSLOVNA SURADNJA – PILOT PROJEKT

Reprezentacija

POPIS REPREZENTACIJE U ST I LA PLESOVIMA

Objavljujemo odluku o popisu reprezentacije u standardnim i latinsko-američkim plesovima. No related posts.

Pilot projekt

Odluka Upravnog odbora – izmjena pravila pilot projekta

Upravni odbor je usvojio izmjene Pravila pilot projekta HSPS-a. Molimo Vas da proučite Pravila pilot projekta HSPS-a kako biste se zajedno s natjecateljima prilagodili novostima koje pružaju izmjene u Pravilima.   Related posts: SPONZORSTVO PILOT PROJEKTA – HEP d.d. PONUDA – ENTI ŠPORT POSLOVNA SURADNJA – PILOT PROJEKT